KTO SME

“ Každý, kto si chce vybudovať trvalý vzťah so zákazníkom, nesmie zabúdať na hudbu, na jej emocionálnu silu. “

Sme skupina ľudí s

dlhoročnými skúsenosťami s prácou v mediálnej oblasti, na pozíciach hudobných dramaturgov, producentov a technológov.

Spojilo nás nadšenie vízie projektu hudobného ozvláštňovania komerčných a verejných priestorov.


Opierame sa nielen o náš vzdelanostný profesionálny status, ale aj o desaťročia vlastných skúseností z práce s najnovšími technológiami a s hudbou v mediálnej oblasti.


Využívame najnovšie poznatky z oblasti výskumu pôsobenia hudby na človeka a jej vplyvu na jeho emocionálne reakcie v komerčnom priestore.

Vyvinuli sme unikátny softvér na distribúciu hudby priamo od nás ku klientovi a na tvorbu jedinečných neopakovateľných hudobných formátov a zostáv.

Orientujeme sa na všetky typy verejných i neverejných prevádzok s cieľom nadizajnovania zvukového priestoru správne voleným hudobným obsahom.


Každý priestor je jedinečný a má svoje špecifiká. Podľa výzoru, vzhľadu a charakteru a toho, kto sa v ňom pohybuje, a aká činnosť sa v ňom vykonáva, je možné namixovať takú sprievodnú priestorovú hudbu, ktorá bude pôsobiť ozvláštňujúco a podporne. Vďaka našim skúsenostiam a odborným spôsobilostiam vieme tieto priestorové špecifiká prečítať a zadefinovať a na ich základe nakomponovať taký hudobný výraz, ktorý tieto konkrétne priestory hudobne charakterizuje.


Vychádzame z poznania, že správne zvolená hudba vplýva na emocionálnu zložku každého zákazníka, podvedome pôsobí na jeho správanie v zákazníckom priestore, vytvára a upevňuje vzťah k poskytovateľovi služieb či predajcovi.


Pracujeme s hudbou ako s doplnkovým marketingovým nástrojom, prostredníctvom ktorého sa snažíme vplývať na nákupné správanie a aktivity zákazníka.

 Návrat
hore