ČO ROBÍME

“ Každý zákazník si príjemné zážitky rád zopakuje. Niet nič lepšie, ak si ich spojí práve s vaším biznisom, vašou reštauráciou, prevádzkou, salónom či supermarketom. Správne zvolená hudba dokáže zázraky. “

Naším cieľom je

prostredníctvom hudobných vnemov pôsobiť na zákazníka a ovplyvňovať jeho nákupné aktivity, správanie, a zároveň vytvárať emocionálne pozitívne podvedomé väzby k produktom a poskytovateľom služieb.

Tvoríme hudobné zostavy /formáty/ pre rôzne typy obchodných prevádzok a zariadení, verejných priestorov, čím vytvárame doplnkový nástroj, ktorý sa v nadväznosti na ďalšie marketingové aktivity spolupodieľa na výslednom komerčnom úspechu.


Hudbu pre jednotlivé prevádzky pripravujeme Na mieru, pričom berieme do úvahy:

 • zameranie prevádzky, jej marketingovú filozofiu a ciele
 • cieľovú skupinu zákazníkov
 • v prípade stravovacích zariadení gastronomické zameranie
 • obchodný zámer
 • klientelu a jej sociálno-ekonomické a vekové zloženie
 • prostredie prevádzky - jej interiérové a exteriérové prevedenie a charakter
 • denný harmonogram návštevnosti a činností – ráno, poludnie, popoludnie, večer s meniacou sa
 • štruktúrou a potrebami zákazníkov
 • sviatky a ročné obdobia
 • individuálne skúsenosti samotných majiteľov prevádzok
 • špecifiká príslušnej prevádzky
 Návrat
hore