AKO PRACUJEME

“ Takmer 70% nákupných rozhodnutí vzniká až v mieste predaja, pričom 80% z nich sa uskutoční výhradne na základe emócie. “

Pri výbere hudby používame 3 prístupy:

Vašu prevádzku hudobne zadefinujeme tak, aby oslovila konkrétnu skupinu ľudí. Hudbu použijeme ako Imidžotvorný fenomén na pritiahnutie cieľovej skupiny zákazníkov.


Zákazníkov, ktorí vašu prevádzku už navštevujú, oslovíme Hudbou, ktorej rozumejú, je im blízka. Hudba sa tak stane prostriedkom na umocnenie ich spokojnosti s vašimi službami a vytvorenia podvedomých emocionálnych väzieb k vašej prevádzke.


Vytvoríme pre Vás jedinečnú, exkluzívnu Značkovú hudbu so špeciálne vybranými hudobnými skladbami a hudobným štýlom, ktorý bude Vašu značku hudobne definovať a charakterizovať.


Technická realizácia – cesta hudby od nás až k Vám:

K tomu, aby ste mohli využívať naše služby, stačí mať internetové pripojenie a reprodukčnú zostavu.


Počítač, ktorý Vám dodáme, obsahuje v sebe program s parametrami dopredu nastavenými výhradne pre potreby Vašej prevádzky.
S jeho pomocou sa z nášho hudobného archívu sťahujú skladby, z ktorých sa vytvárajú špeciálne a jedinečné hudobné zostavy /playlisty/ určené len Vám a Vašim zákazníkom.


Program je možné nastaviť tak, aby sa charakter hudby v priebehu dňa automaticky menil podľa typu zákazníkov, ktorí k Vám v daný denný čas chodia, alebo typu služieb, ktoré práve poskytujete.

 Návrat
hore